258

HOTLINE: 0982 082 600 - 028 38 211 476 - 028 38 211 510

 • Tiếng Việt
 • English

Diamond Price

 • Giá bán:28,880,000 VNĐ

  Product CodeKLD0218-27-1E/1KG

  Diameter5.0 li

  Weight0.48 ct

  Clarity VVS1

  ColorK

  SectionVery Good

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:76,450,000 VNĐ

  Product CodeKL0109-01-3/1KG

  Diameter5.1 li

  Weight0.50 ct

  Clarity VVS1

  ColorE

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:10,470,000 VNĐ

  Product CodeKLD0317-36-17/1KG

  Diameter3.6 li

  Weight0.18 ct

  Clarity IF/FL

  ColorF

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:10,470,000 VNĐ

  Product CodeKLD0317-36-12/1KG

  Diameter3.6 li

  Weight0.18 ct

  Clarity IF/FL

  ColorF

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:327,680,000 VNĐ

  Product CodeKL0307-12-1E/4KG

  Diameter7.2 li

  Weight1.51 ct

  Clarity VS2

  ColorI

  SectionVery Good

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:327,680,000 VNĐ

  Product CodeKL1309-02-1E/3KG

  Diameter7.2 li

  Weight1.51 ct

  Clarity VS2

  ColorI

  SectionVery Good

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:8,040,000 VNĐ

  Product CodeKL1408-10-23/1KG

  Diameter3.6 li

  Weight0.18 ct

  Clarity VS1

  ColorG

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:8,040,000 VNĐ

  Product CodeKL1408-10-13/1KG

  Diameter3.6 li

  Weight0.18 ct

  Clarity VS1

  ColorG

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

TOP
«