369

HOTLINE: 0982 082 600 - 028 38 211 476 - 028 38 211 510

 • Tiếng Việt
 • English

Diamond Price

 • Giá bán:31,200,000 VNĐ

  Product CodeKLD0315-27-1E/2KG

  Diameter5.0 li

  Weight0.50 ct

  Clarity VS2

  ColorJ

  SectionVery Good

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:9,270,000 VNĐ

  Product CodeKLD0216-7-12/2KG

  Diameter4.0 li

  Weight0.25 ct

  Clarity VVS1

  ColorL

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:7,320,000 VNĐ

  Product CodeKL1109-18-13/1KG

  Diameter4.0 li

  Weight0.24 ct

  Clarity VS2

  ColorN

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:43,920,000 VNĐ

  Product CodeKLD0117-27-1E/2KG

  Diameter5.4 li

  Weight0.61ct

  Clarity VVS1

  ColorK

  SectionExcellent

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:44,550,000 VNĐ

  Product CodeKL1109-20-8/2KG

  Diameter5.4 li

  Weight0.60 ct

  Clarity VS2

  ColorJ

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:8,090,000 VNĐ

  Product CodeKLD0216-7-16/1KG

  Diameter4.0 li

  Weight0.24 ct

  Clarity VS2

  ColorL

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:97,010,000 VNĐ

  Product CodeKLD0517-09-1E/2KG

  Diameter6.2 li

  Weight0.94 ct

  Clarity VS2

  ColorJ

  SectionExcellent

  Certificate verification codeHRD

TOP
«